Целта на проекта 

Този сайт "ПОЛЕТЕТЕ" подарявам на моите малки първокласници и специално на българските деца в чужбина, които трудно намират помагала за изучаването на родния ни език. За да не го забравят, за да не забравят за България и българското.  

 

В този малък сайт ще се опитам да събера на едно място презентации, игри и други електронни материали, свързани с обучението по български език и литература в първи клас. Това е един изключително важен етап, в който се поставят здраво основите на овладяването на родния ни език. Надявам се, тези материали да бъдат интересни и полезни както за ученици, така и за техните родители, в случай, че търсят как да се подготвят децата им, възможно най-прецизно, най-пълно и чрез сътрудничество и съпричастие. Стремила съм се да ги подбирам така, че да се улесни ученето на най-малките ученици, да се направи то забвано и завладяващо. Разбира се, предвиждам, че то ще с тава и с помощта на някого /учител, родител, приятел.../така че, да се доведе детето до осъзнатата необходимост от учене.

Заслугите и сериозният педагогически труд изцяло са на колеги от общност Начално образование в Интернет и https://bglog.net/nachobrazovanie/blog/, които любезно и безкористно предоставят своите материали, опит, умения и сърцатост, за което сме длъжни да изкажем нашето почтително "Благодаря!". И още по-специални благодарности за всеотдайността на колежката Цвета Гергова, Йорданка Първанова, Дочка Кичукова, Поли Рангелова, Антоанета Миланова, Анелия Нанкова, Руми Георгиева и още много други, които са автори на по-голямата част от електронните материали. Моите скромни заслуги се изчерпват единствено с времето, отделено за тяхното събиране и подреждане, за по-лесен достъп.

                                                                  

Цветка Колева възпитател в ПИГ в 107 ОУ "Хан Крум" гр. София
 

 

© 2010 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode

Poletete.webnode.com