ПРИКАЗКИ

 Български приказки
 
Крали Марко
Златното момиче
Педя човек
Дар от сърце
Хитреци и крадци
Попова снаха
Болен здрав носи
Момък и три самодиви
Златното птиче
Страшни зверове
Вампирова булка
Кума Лиса и Ежко Бежко
Безценното камъче
Речи чекръче!
Приказка за бъчвата
Който не работи, не трябва да яде
Чорбаджията и жътварят
Дъщерята на говедаря
Мързеливият
Кой каквото прави - на себе си го прави!
Неволята
Двамата съседи и сиромашията
Еднооката
Старите хора
Къщовник
Слепият и куцият
Иванка и Марийка
Сметка
Торбата с жълтиците
Орачът и гъските
Старият елен и малкото еленче
Хитрият кръчмар
От небето падат камъчета
Дарените години
Магарешки съвет
Юначното петле
Сърната и лозата
Вълкът и неговите жертви
Галената дъщеря
Какви хора има по света
Камъкът и коларите
Лозарят и косето
Човекът, змията и лисицата
Бабата и мечката
Кума Лиса и кучето
Мечката и дърварят
Магаре и кон
Неблагодарната мечка
Овчарят и неговата жена
Трима ловци - три умни глави
Царят с магарешките уши
Патаран и Цървулан
Лисицата и воденичарят
Човекът и лъвът
Човекът най-силен
Силният лъв и малката мишка
Умен цар - силна войска
Бабиното прасенце
Котето и лъвът
Човек вяра няма
Човекът и змията
Добрият урок
Бягството на животните в гората
Твърдушка, Мекушка и Сладушка
Лоша дума не се забравя
Котката и глупавите селяни
 

 


напред горе назад Обратно към: [български автори][СЛОВОТО]

 

© 2010 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode

Poletete.webnode.com