Скоропоговорки 

1.        Петър плет плете,по три пръта преплита плети Петре плета подпри, Петре, плета падна, Петре, плета!

2.        Вили с Лили сини сливи свили.

3.        Крал Карл и Кралица Клара крали кралските кларинети от кларинетница на крал Карл.

4.       Чичковите червенотиквеничковчета.

5.       Шестотин шейсет и шест шишета се сушат на шосето.

6.        Карикатурата на карикатуриста окарикатурява окарикатурения от карикатуриста.

7.       Шишкав шибек шие шиячни шуби.

8.        Както си с татко си пак носи кактуси.

9.       Масачузетският шушусъскащ шушляк и сушените шушулки.

10.   Русо прасе просо пасе, паси, прасе опрасено, русо просо некосено.

11.   Ставри страда от стари ставни травми.

12.   Шепа шипки в шепа сбрах, шипки с шипчета по тях. Бодливи шипки щипливи, щипливи шипки стипчиви.

13.   Под път пъдпъдък, над път пътпъдък и на път пътпъдък.

14.   Шише със уши на шосе се суши.

15.   Ших ширит, свих ширит, ших, свих сив ширит.

16.   Инджикуплятор за истрифундация на джинджиплейки.

17.   Трима скити скрили скариди в скалите.

18.   Чер челяк, черноок челяк, чернобрад, черномустакат, черномустакичестичък.

19.   Дроби, Добре, добро дробене!

20.   Стои на шосе шише и се суши.

21.   Петър плет плете, през три пръта преплита, плети Петре плета, по три пръта преплита.

22.   Непротивоконституционствувателствувайте.

23.   Седи Лиса на син стол и си соли ситна сол.

24.   Едно лято, ято зеленоципести, махарадупести харабадабърчета летели нависоко и едно малко зеленоципесто, махарадупесто харабадабърче паднало от високо и си счупило джинджиплякторчето. Бягай малко зеленоципесто, махарадупесто харабадабърче, че като дойде големият гигантунтим ще те усмъртофлюнчифляга.

25.   Дългопещерен оджинджиплякторен крокодзъбелски смъртофлясък.

26.   Три барикадъпчета гарандофилки се счукондрумнали в една равандуха, ма ги видял злия Глангандаръм Гаспардалдека и решил да ги смъртофляса, га не щеш ли от крагослона се задал Напондуфунен Формастаклюн и циклондопльокнал злия Глангандаръм Гаспардалдека и той станал спасунгер.

27.   Двама карикатуристи се опитвали да окарикатурят неокарикатуряемата карикатура. Но вместо карикатуристите да окарикатурят неокарикатуряемата карикатура, неокарикатуряемата карикатура окарикатурила карикатуристите.

© 2010 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode

Poletete.webnode.com